Vyhledávání:

    ÚVOD    O NÁS    KONTAKTY    NOVINKY
 

Jsme zdravotnická laboratoř, nejsme továrna na výsledky. Za každým vzorkem biologického materiálu vidíme člověka a podle toho také jednáme. S profesionálním a lidským přístupem ke každému z Vás.

Odběry materiálu

Naše laboratoř dodává otevřený i uzavřený odběrový systém

Laboratorní položky uvedené s kódem S znamenají odběr srážlivé krve pro vyšetření analytů ze séra. Provede se odběr do zkumavky s akcelerátorem srážení.
Laboratorní položky uvedené s kódem B znamenají odběr nesrážlivé krve pro vyšetření analytů z plné krve. Provede se odběr krve do zkumavky s EDTA.

Laboratorní položky uvedené s kódem P znamenají odběr nesrážlivé krve pro vyšetření analytů z plazmy. Provede se odběr krve do zkumavky s Na-citrátem.

Laboratorní položky uvedené s kódem U, fU, znamenají odběr moče pro vyšetření kvalitativních a kvantitativních analytů z moče, provede se odběr moče do čistých zkumavek.

OTEVŘENÝ ODBĚROVÝ SYSTÉM - ZKUMAVKY

Pro položky označené S v systému séra (příklad: rutinní biochemie, hormony, tumormarkery). Zkumavka Sarstedt s hnědým uzávěrem pro odběr 4 ml krve, kterou nadále upřednostňujeme. Po centrifugaci vytvoří gelovou bariéru mezi sérem a koagulem a usnadňuje zpracování a uchování vzorků. Po odběru krve promícháme obsah zkumavky s krví několikanásobným převrácením zkumavky - POZOR, NETŘEPAT!, možnost vzniku hemolýzy. Analýzu lze samozřejmě provést i ze zkumavek jiných výrobců.

Pro položky označené B v systému plné krve (příklad: krevní obraz, HbA1c, homocystein). Zkumavka s fialovým uzávěrem a přísadou K3EDTA pro odběr 2 ml plné krve. Po odběru krve promícháme obsah zkumavky (K3EDTA) s krví několikanásobným převrácením zkumavky - POZOR, NETŘEPAT, promícháním zabráníte vzniku sraženin ve vzorku a jeho znehodnocení.

Pro položky označené P v systému plazmy (příklad: Protrombinový test, APTT, fibrinogen) .
Zkumavka se žlutým uzávěrem a přísadou Na-citrátu 1:10 pro odběr 4,5 ml plné krve nebo alternativně zkumavka s růžovým uzávěrem a přísadou Na-citrátu 1:10 pro odběr 2,25 ml plné krve.
Při odběru dodržujte přesné množství plné krve přidávané do zkumavky s Na-citrátem, vždy po rysku na zkumavce.
Po odběru krve promícháme obsah zkumavky (Na-citrát) s krví několikanásobným převrácením zkumavky - POZOR, NETŘEPAT!, promícháním zabráníte vzniku sraženin ve vzorku a jeho znehodnocení.
Vzorky ke koagulačnímu vyšetření odešlete co nejdříve ke zpracování do laboratoře, optimálně do 2 hodin po odběru!

Pro položky označené U, fU, v systému moče (příklad: moč+sediment, clearance kreatininu, další kvantitativní parametry).
Zkumavka s kónickým dnem a žlutým uzávěrem, čistá, pro odběr 10 ml moče.
Pro účely kvantitativního vyšetření moče uvádějte vždy množství sbírané moče a čas sběru na žádance i na identifikačním štítku na zkumavce.
V případě méně obvyklých vyšetření, odesílaných mimo naši laboratoř a při nutnosti konzervace moče nás konzultujte.

UZAVŘENÝ ODBĚROVÝ SYSTÉM SARSTEDT

Uzavřený systém SARSTEDT je tvořen kombinací vlastní odběrové zkumavky a pístu, kterým lze buď předem vytvořit ve zkumavce vakuum nebo zacházet jako s klasickou stříkačkou a jehlou. V každém případě vytvořené vakuum zabezpečí přesný náběr krve a správný poměr ke zvoleným preparacím (EDTA, citrát). Zkumavky jsou napojovány k jednotlivým odběrům na jehlu speciálním bajonetem, k připojení na stříkačku typu Luer slouží adaptér.
Barevné značení jehel odpovídá zavedeným průměrem 0,7 mm (černá), 0,8 mm (zelená) a 0,9 mm (žlutá).

ZKUMAVKY
Pro položky označené S v systému séra (příklad: rutinní biochemie, hormony, tumormarkery).
Zkumavka s hnědým uzávěrem odběr 4,4 ml plné krve, kterou nadále upřednostňujeme. Po centrifugaci vytvoří gelovou bariéru mezi sérem a koagulem a usnadňuje zpracování a uchování vzorků.
Po odběru krve promícháme obsah zkumavky s krví několikanásobným převrácením zkumavky - POZOR, NETŘEPAT!, možnost vzniku hemolýzy.

Pro položky označené B v systému plné krve (příklad: krevní obraz, HbA1c, homocystein).
Zkumavka s červeným uzávěrem a přísadou K3EDTA pro odběr 2,9 ml plné krve.
Po odběru krve promícháme obsah zkumavky (K3EDTA) s krví několikanásobným převrácením zkumavky - POZOR, NETŘEPAT!, promícháním zabráníte vzniku sraženin ve vzorku a jeho znehodnocení.

Pro položky označené P v systému plazmy (příklad: tromboplastinový test (Q), APTT, fibrinogen).
Zkumavka se zeleným uzávěrem a přísadou Na-citrátu 1:10 pro odběr 2,6 ml plné krve.
Po odběru krve promícháme obsah zkumavky (Na-citrát) s krví několikanásobným převrácením zkumavky - POZOR, NETŘEPAT!, promícháním zabráníte vzniku sraženin ve vzorku a jeho znehodnocení.
Vzorky ke koagulačnímu vyšetření odešlete co nejdříve ke zpracování do laboratoře, optimálně do 2 hodin po odběru!

Navíc, v systému SARSTEDT jsou k dispozici zkumavky SEDIVETTE s fialovým uzávěrem a citrátem 1:5 pro odběr 3,5 ml krve k vyšetření sedimentace erytrocytů.
Tato protáhlá zkumavka obsahuje kromě Na-citrátu kuličku k promíchání krve tak, aby tato alespoň třikrát proběhla sloupcem krve při otáčení zkumavkou.

Při zájmu o proškolení na uzavřený odběrový systém SARSTEDT neváhejte a kontaktujte naši laboratoř.