Vyhledávání:

    ÚVOD    O NÁS    KONTAKTY    NOVINKY
 

Jsme zdravotnická laboratoř, nejsme továrna na výsledky. Za každým vzorkem biologického materiálu vidíme člověka a podle toho také jednáme. S profesionálním a lidským přístupem ke každému z Vás.

AFP

Alfa-fetoprotein (AFP) je glykoprotein s jedním řetězcem a molekulovou hmotností přibližně 70 000 daltonů. AFP se vyznačuje velkou sekvenční homologií s albuminem, je produkován plodem, především buňkami žloutkového vaku, a dále jeho GIT a játry. AFP se jeví jako hlavní sérový protein plodu, ale jeho koncentrace s blížícím se porodem prudce klesá. Opětovné zvýšení hladiny AFP v séru dospělých jedinců bylo pozorováno nejen v průběhu těhotenství, ale i ve spojitosti s některými zhoubnými i nezhoubnými onemocněními.
AFP se u dospělých objevuje nejen v průběhu těhotenství, ale i ve spojení s některými maligními a benigními onemocněními. Z benigních jsou to akutní virová hepatitida, chronická aktivní hepatitida, cirrhosa, ataxie, hereditární tyrosinemie. Z malignit jsou to hepatocelulární karcinom, karcinom vaječníku, karcinom GIT, pulmonární karcinom, ale zejména neseminomatózní karcinom varlete, pro který slouží AFP jako marker úspěšnosti resekce, pooperační léčby i rekurence nádoru.
Stanovení koncentrace AFP v kombinaci s dalšími vyšetřeními se využívá pro prenatální diagnostiku trisomie 21 (Downův syndrom) ve druhém trimestru těhotenství. Průměrné koncentrace AFP jsou u těhotných, jejichž plody jsou postiženy, asi o 1/3 nižší než průměrné koncentrace u těhotných se zdravými plody. Koncentrace hCG (nejvíce používané doplňkové vyšetření) jsou u matek dětí s Downovým syndromem naopak vyšší než při fyziologickém těhotenství. Riziko postižení Downovým syndromem se pak vypočítává z výsledků vyšetření obou markerů, eventuelně se dále kombinuje s rizikem vyplývajícím z věku matky.

Provádí se speciální výpočet pro účely stanovení rizika uzávěru neurální trubice ve druhém trimestru těhotenství pomocí programu PRISCA 5.
Příklad mediánu pro screening vrozených vývojových vad z programu PRISCA 5:

14. týden gravidity 27,9 ug/l
15. týden gravidity 31,2 ug/l
16. týden gravidity 36,8 ug/l
17. týden gravidity 40,5 ug/l
18. týden gravidity 53,7 ug/l

Cena vyšetření: 184 Kč

*P - pohlaví (F - ženy, M - muži, U - univerzal)
Věk (T - týden, D - den, M - měsíc)

*PVěk odVěk doNorm. odNorm. doJednotka
U151500,005,00µg/l

<< zpět na seznam