Vyhledávání:

    ÚVOD    O NÁS    KONTAKTY    NOVINKY
 

Jsme zdravotnická laboratoř, nejsme továrna na výsledky. Za každým vzorkem biologického materiálu vidíme člověka a podle toho také jednáme. S profesionálním a lidským přístupem ke každému z Vás.

Albumin

Albumin je nejhojnější bílkovina v lidské plazmě. Reprezentuje 55 – 65 % veškerých bílkovin. Primárními biologickými funkcemi albuminu jsou přenos a ukládání celé řady ligandů a zajištění onkotického tlaku plazmy a zdroje endogenních aminokyselin. Albumin váže a činí rozpustnými nepolární složky, jako je bilirubin v plazmě a dlouhé řetězce mastných kyselin a stejně tak váže četná léčiva. Hyperalbuminémie, která je vzácná, je způsobena kritickou dehydratací a nadměrnou venostází. Hypoalbuminémie může být způsobena poruchou syntézy, např. při onemocnění jater nebo dietách s omezením bílkovin; zvýšeném katabolismu v důsledku poškození tkáně nebo zánětu; sníženou absorbcí aminokyselin způsobenou syndromy nedostatečného vstřebávání či podvýživy; vnější ztrátou bílkovin jako při nefrotickém syndromu, onemocnění střevního traktu či spáleninách a při změněné distribuci, jako je např. nahromadění tekutin v pobřišniční dutině (ascites). Závažná hypoalbuminémie má za následek vážnou nerovnováhu intravaskulárního onkotického tlaku a způsobuje otoky. Měření koncentrací albuminu jsou nezbytná pro pochopení a interpretaci hladin vápníku a hořčíku, protože tyto ionty se vážou na albumin a snížení albuminu tak přímo odpovídá za pokles jejich koncentrace.

Pro diagnostické účely je třeba vyhodnocovat výsledky stanovení albuminu vždy komplexně s ohledem na všechny další dostupné anamnestické údaje (např. koncentrace albuminu fyziologicky klesá v těhotenství, výsledky klinických vyšetření i jiné nálezy.

Hyperalbuminémie se vyskytuje jen vzácně, např. při kritické dehydrataci a nadměrné venostázi.

Klinický význam má prakticky pouze pokles koncentrace albuminu – hypoalbuminémie, např. při:
-deficitu proteinů v dietě (proteinová malnutrice či hladovění)
-poklesu syntézy albuminu (těžká hepatopatie, jaterní cirhóza)
-akutních zánětech, nádorech a akutních stavech (albumin je negativní reaktant akutní fáze)
-zvýšených ztrátách mimo organismus (nefrotický syndrom)
-popáleninách a poruchách distribuce vody (únik vody z cév do intersticia)
-zvětšení distribučního prostoru (sepse, šok)
-ztrátách do třetího prostoru (otoky, ascites)

Cena vyšetření: 15 Kč

*P - pohlaví (F - ženy, M - muži, U - univerzal)
Věk (T - týden, D - den, M - měsíc)

*PVěk odVěk doNorm. odNorm. doJednotka
U6T135,0052,00g/l
U11535,0052,00g/l
U6015032,0045,00g/l
U04D28,0044,00g/l
U156035,0052,00g/l
U5D6T27,0033,00g/l

<< zpět na seznam