Vyhledávání:

    ÚVOD    O NÁS    KONTAKTY    NOVINKY
 

Jsme zdravotnická laboratoř, nejsme továrna na výsledky. Za každým vzorkem biologického materiálu vidíme člověka a podle toho také jednáme. S profesionálním a lidským přístupem ke každému z Vás.

Bilirubin celkový

Bilirubin je látka, která vzniká při katabolismu hemu z hemoglobinu zanikajících červených krvinek v retikuloendotelu sleziny, jater a kostní dřeně, z hemoglobinu prekurzorů erytrocytů destruovaných již při svém vzniku a z jiných hemoproteinů (katalasa, cytochromy, myoglobin). Denně vzniká u dospělého jedince 4,3-5,1 mmol (250-300 mg) bilirubinu. Bilirubin je látka ve vodě nerozpustná, rozpouští se však dobře v lipoidních substancích. V buňkách působí toxicky, pravděpodobně rozpojením oxidativní fosforylace. Metabolismus bilirubinu lze rozdělit na několik úseků: vznik, transport v krvi, vychytávání v játrech,  intrahepatocytový transport, konjugace s kyselinou glukuronovou, sekrece žlučovým pólem, gastrointestinální metabolismus a vyloučení metabolitů z organismu. Aby mohl být bilirubin z organismu vyloučen musí být dopraven z míst svého vzniku do hepatocytů. V krevním oběhu se nespecificky váže na albumin (možnost kompetitivní vazby mastných kyselin, lipofilních léků apod.). Bilirubin-albuminový komplex neproniká nepoškozenou hematoencefalickou bariérou jako volný bilirubin. Záchyt tohoto komplexu se děje v na sinusoidální membráně hepatocytů (aktivním nosičem zprostředkovaný transport volného bilirubinu do cytosolu). V jaterní buňce se bilirubin naváže na dva druhy transportních proteinů:  ligandin (glutahion-S-transferasa) nebo protein Z, které ho přenesou do hladkého endoplazmatického retikula. Mikrosomální bilirubin UDP-glukuronyltransferáza v membránách retikula katalyzuje konjugaci bilirubinu s kyselinou glukuronovou na bilirubin mono-a diglukuronid (90%). Tak vzniká tzv. přímý, konjugovaný bilirubin. Konjugovaný bilirubin se dostává aktivním transportem přes kanalikulární membránu hepatocytu do žlučových kapilár a je vylučován žlučí do duodena. Ve střevě je působením b-glukuronidasy (z bakteriální flóry, jater a sliznice střevní) dekonjugován a částečně vstřebáván zpět do portálního oběhu a znovu zachycen hepatocyty (enterohepatální oběh). Další část je střevní mikrobiální flórou hydrogenována na tři bezbarvé tetrapyroly  společně nazývané urobilinogeny. Asi 20% uribilinogenů je zpětně vstřebáváno do jater, asi 2-5% se dostává do periferní cirkulace a je vylučováno ledvinami do moče. Nevstřebané urobilinogeny se v tlustém střevě samovolně oxidují na hnědě zbarvené pigmenty: sterkobilin, mesobilin a urobilin. Vyloučené množství činí 70 - 470 umol/den.

Vyšetření bilirubinu se indikuje při diagnostice a diferenciální diagnostice ikteru.

Příčiny zvýšených hodnot

· jaterní nedostatečnost
· extrahepatální obstrukce
· hemolýza
· novorozenci – příčiny rozličné včetně novorozenecké žloutenky
· Gilbertova nemoc

Příčinou převážně nekonjugovaných hyperbilirubinémií je zvýšený rozpad hemoglobinu (hemolytické anémie), kdy kapacita jater nestačí transportovat zvýšenou produkci bilirubinu do žluče (tzv. prehepatální hyperbilirubinémie), nebo snížené vychytávání bilirubinu jaterní buňkou a  poruchy jeho konjugace k kyselinou glukuronovou.

Příčinou zvýšení konjugovaného i nekonjugovaného bilirubinu současně (smíšené hyperbilirubinémie) je poškození hepatocytů, ať už původu virového (akutní hepatitidy, jiná virová či bakteriální onemocnění) nebo při poškození jater toxiny (alkohol, muchomůrka zelená, bakteriální toxiny, chloroform, tetrachlórmetan).

Příčinou striktně konjugované hyperbilirubinémie je buď extrahepatální obstrukce nebo poruchy exkrece konjugovaného bilirubinu jaterní buňkou (Dubinův-Johnsonův syndrom, Rotorův syndromu) poléková cholestáza a primární biliární cirhóza.

Cena vyšetření: 16 Kč

*P - pohlaví (F - ženy, M - muži, U - univerzal)
Věk (T - týden, D - den, M - měsíc)

*PVěk odVěk doNorm. odNorm. doJednotka
U2T10,0029,00µmol/l
U11505,0021,00µmol/l
U01D24,00149,00µmol/l
U1D2D58,00197,00µmol/l
U5D2T0,0050,00µmol/l
U3D5D26,00205,00µmol/l

<< zpět na seznam