Vyhledávání:

    ÚVOD    O NÁS    KONTAKTY    NOVINKY
 

Jsme zdravotnická laboratoř, nejsme továrna na výsledky. Za každým vzorkem biologického materiálu vidíme člověka a podle toho také jednáme. S profesionálním a lidským přístupem ke každému z Vás.

C-peptid

C-peptid je peptid o 31 aminokyselinách, uvolňuje se v beta buňkách Langerhansových ostrůvků pankreatu při enzymatickém štěpení proinsulinu na insulin, a spolu s insulinem je secernován do portální cirkulace v ekvimolární koncentraci. V tomto procesu se inzulín a C-peptid odštěpí z prohormonu a jsou vyloučeny do portální cirkulace v ekvimolární koncentraci. Tato skutečnost je důvodem klinického zájmu o stanovení C-peptidu v plazmě. Je metabolicky inertní, degradace a eliminace probíhá zejména v ledvinách. Poločas eliminace je asi 30 minut. Snížené koncentrace C-peptidu v krvi lze očekávat při zmenšené sekreci insulinu u IDDM nebo potlačené sekreci po podání exogenního insulinu. Zvýšené koncentrace lze očekávat při zvýšené aktivitě beta buněk při insulinomu. Vzhledem k ekvimolaritě a delšímu poločasu je C-peptid důležitým ukazatelem sekrece insulinu. Další výhodou stanovení C-peptidu místo insulinu je tvorba protilátek proti insulinu při insulinové terapii. Insulin je metabolizován převážně v játrech a C-peptid v ledvinách, takže hepatické a renální komplikace značně komplikují poměry insulin/C-peptid a tím i možnost sledovat pomocí koncentrace C-peptidu sekreci insulinu.

Cena vyšetření: 190 Kč

*P - pohlaví (F - ženy, M - muži, U - univerzal)
Věk (T - týden, D - den, M - měsíc)

*PVěk odVěk doNorm. odNorm. doJednotka
U01500,302,40nmol/l

<< zpět na seznam