Vyhledávání:

    ÚVOD    O NÁS    KONTAKTY    NOVINKY
 

Jsme zdravotnická laboratoř, nejsme továrna na výsledky. Za každým vzorkem biologického materiálu vidíme člověka a podle toho také jednáme. S profesionálním a lidským přístupem ke každému z Vás.

C-reaktivní protein

CRP je jeden z nejcitlivějších specifických proteinů-reaktantů akutní fáze. Jde o bílkovinu s elektroforetickou pohyblivostí beta-globulinů o molekulové hmotnosti 111-140 000, která se skládá z 5 identických podjednotek. CRP má schopnost aktivovat komplementový systém, váže se na různé ligandy, například na polysacharidový obal pneumokoků C, dále na cholinové fosfatidy a některé kationty. Kromě toho CRP může působit i na trombocyty účinkem na metabolismus prostaglandinů. Takto může CRP regulovat akutní zánětlivé procesy. Bylo prokázáno, že může bránit stimulaci T‑lymfocytů a uvolňování lymfokinů. Dále může ovlivňovat fagocytózu působením na granulocyty a monocyty.
Hladiny C-reaktivní bílkoviny v séru mohou dramaticky stoupnout po infarktu myokardu, šoku, infekci, zánětu, chirurgickém výkonu nebo nádorové proliferaci. Zvýšení hodnot nastává během 24 až 48 hodin. Studie prokázaly, že zjištění mnohem nižší hladiny CRP může znamenat zvýšené riziko ischemické choroby srdeční u pacientů nevykazujících příznaky.

Hodnocení zánětu:
5 - 10 mg/l - slabé zvýšení u různých akutních stavů
10 - 50 mg/l - slabý až středně silný zánětlivý proces
vyšší než 50 mg/l - silný a rozsáhlý zánětlivý proces

CRP je dominující protein akutní fáze. Nejvyšších hodnot dosahuje u bakteriálních infekcí, u nádorových onemocnění je obvykle jeho navýšení mnohem nižší. Vzestup po zahájení reakce akutní fáze při infekci, chirurgickém zákroku, infarktu myokardu je velmi rychlý, maxima dosahuje za 24-48 hodin. Normalizace nastává během 4 dnů. U novorozeneckých infekcí s těžším průběhem (septikémie, meningitida, peritonitida) je CRP vždy zvýšen. Na rozdíl od infekcí způsobených bakteriemi nebývá virová infekce provázena zvýšením CRP.

CRP v hodnotách do 3 mg/l může sloužit jako indikátor kardiovaskulárního rizika

Cena vyšetření: 147 Kč

*P - pohlaví (F - ženy, M - muži, U - univerzal)
Věk (T - týden, D - den, M - měsíc)

*PVěk odVěk doNorm. odNorm. doJednotka
U01500,005,00mg/l

<< zpět na seznam