Vyhledávání:

    ÚVOD    O NÁS    KONTAKTY    NOVINKY
 

Jsme zdravotnická laboratoř, nejsme továrna na výsledky. Za každým vzorkem biologického materiálu vidíme člověka a podle toho také jednáme. S profesionálním a lidským přístupem ke každému z Vás.

CK

Enzym kreatinkináza (CK) je dimer složený z podjednotek M (muscle – sval) nebo B (brain - mozek), které asociují za vzniku izoenzymů CK-MM (svaly), CK-BB (mozek) a CK-MB (40% v srdci). Enzym katalyzuje reverzibilní fosforylaci kreatinu pomocí ATP. Měření koncentrace CK se využívá převážně při diagnóze a léčbě infarktu myokardu a je také nejcitlivějším indikátorem poškození svalů. Koncentrace CK roste při každé nekróze či regeneraci svalů a je proto zvýšena při většině myopatií, jako je například Duchennova muskulární dystrofie, a při stavech spojených s nekrózou svalů, jako je rabdomyolýza a také např při podávání statinů. Celková hladina CK se také může zvýšit u nemocí centrálního nervového systému, jako je Reyův syndrom, kdy 70 násobné zvýšení aktivity CK svědčí o závažnosti encefalopatie. Izoenzym CK-BB převládá v mozku, prostatě, střevech, plicích, ledvinách, žlučníku, děloze, játrech, štítné žláze a placentě. Izoenzym CK-MM tvoří většinu v kosterním a srdečním svalstvu. U zdravých jedinců je celková aktivita tvořena hlavně frakcí CK-MM, zatímco další izoenzymy CK a jejich varianty jsou přítomny pouze ve stopových množstvích nebo je nelze detekovat. Izoenzym CK-MB je přítomen v různém množství v srdečním svalu a v malé míře také v kosterním svalstvu. Aktivita CK se zvyšuje po poškození myokardu, kdy dochází k výraznému nárůstu aktivity izoenzymů CK MM i CK-MB. Úměrný nárůst aktivity frakce CK-MB do jisté míry závisí na stupni poškození myokardu a na historii předchozích poškození myokardu.  Význam stanovení CK při diagnostice infarktu je ovšem dnes již méně významný vzhledem k existenci vysoce citlivých metod stanovení srdečních troponinů T a I.

Cena vyšetření: 30 Kč

*P - pohlaví (F - ženy, M - muži, U - univerzal)
Věk (T - týden, D - den, M - měsíc)

*PVěk odVěk doNorm. odNorm. doJednotka
U6M150,403,82µkat/l
F151500,102,42µkat/l
M151500,102,85µkat/l
U01D7,8020,00µkat/l
U1D5D3,2511,70µkat/l
U5D6M0,685,50µkat/l

<< zpět na seznam