Vyhledávání:

    ÚVOD    O NÁS    KONTAKTY    NOVINKY
 

Jsme zdravotnická laboratoř, nejsme továrna na výsledky. Za každým vzorkem biologického materiálu vidíme člověka a podle toho také jednáme. S profesionálním a lidským přístupem ke každému z Vás.

Draslík K

Elektrolyty ovlivňují většinu metabolických procesů. Udržují osmotický tlak a hydrataci různých oddílů s tělesnými tekutinami, správné pH organismu a regulují příslušné funkce srdce a svalů. Elektrolyty se také podílejí na oxidačně-redukčních reakcích a účastní se jako nezbytné součásti (kofaktory) v enzymatických reakcích.

Kalium (K+) je hlavním intracelulárním kationtem. Díky své velikosti prostupuje buněčnou membránou ovšem Na/K-ATPázová pumpa udržuje gradient v buňce tak, že uvnitř je asi 150 mmol/l K+ , kdežto v séru pouze kolem 4 mmol/l. Existuje rovnovážný stav mezi intracelulárním kaliem a extracelulárním H+ (při alkalémii K+ do plazmy, při acidémii K+ do buněk). Obdobný přesun kalia vyvolá podání inzulínu, respektive utilizace glukózy (glukóza do buněk, K do buněk). Přívod kalia potravou je pro organizmus postačující . Nadbytečným zásobám se organizmus brání vylučováním kalia močí. Renální vylučování kalia ovlivňuje aldosteron. Zvýšená hladina kalia v séru stimuluje sekreci aldosteronu a ten zvýší vylučování kalia do moče (zvýší prostupnost membrán tubulů pro kalium.) Aldosteron také podněcuje vylučování kalia sliznicí tlustého střeva.

Zvýšení S_K:
· Klinické projevy: svalové záškuby, parestézie, ileus, nevolnost, zmatenost až kóma, bradykardie, arytmie, zástava srdeční
· porucha vnitřní bilance (akutní acidóza, nekróza buněk)
· vysoký přívod K (perorální, parenterální)
· nedostatečná funkce ledvin (akutní renální selhání)
· diuretika šetřící K
· hypoaldosteronismus
· renální tubulární acidóza

Snížení S_K:
· Klinické projevy: svalová slabost, nevolnost, žízeň, ileus, stavy zmatenosti až kóma, tachykardie, arytmie
· velké ztráty vody (hypovolemie a nadbytek mineralokortikoidů, snížená zpětná resorpce chloridů)
· nedostatek chloridů (zvracení žaludeční šťávy)
· hypertenze
· zvýšený aldosteron
· snížený renin
· ztráty zažívacím ústrojím
· ztráty kůží (zvýšené pocení, popáleniny)
· přesun K z ECT do ICT (akutní metabolická a respirační alkalóza)
· různé (renální léze, hypomagnezemie, snížený přívod K)

Cena vyšetření: 22 Kč

*P - pohlaví (F - ženy, M - muži, U - univerzal)
Věk (T - týden, D - den, M - měsíc)

*PVěk odVěk doNorm. odNorm. doJednotka
U21503,505,10mmol/l
U01D4,707,70mmol/l
U3M23,605,90mmol/l
U1D3M4,006,20mmol/l

<< zpět na seznam