Vyhledávání:

    ÚVOD    O NÁS    KONTAKTY    NOVINKY
 

Jsme zdravotnická laboratoř, nejsme továrna na výsledky. Za každým vzorkem biologického materiálu vidíme člověka a podle toho také jednáme. S profesionálním a lidským přístupem ke každému z Vás.

FSH - folikulostimulující hormon

Hormony FSH a LH regulují růst gonadálních tkání a jejich reprodukční aktivitu. FSH podporuje vývoj folikulů ve vaječnících a gametogenezi ve varlatech. FSH i LH jsou produkovány gonadotropními buňkami adenohypofýzy jako odpověď na přítomnost hormonu uvolňujícího gonadotropiny (LHRH nebo GnRH - Gonadotropin Releasing Hormone) ze středního dolního hypotalamu. FSH i LH jsou vylučovány ve vlnách s rychlými výkyvy mimo normální rozmezí. Tyto výkyvy jsou u FSH méně výrazné než u LH. Pohlavní žlázy působí na uvolňování FSH a LH z hypofýzy negativní zpětnou vazbou. U dospělých žen se FSH podílí na stimulaci vývoje folikulů ve vaječnících. V luteální fázi hladiny FSH cirkulujícího v oběhu klesají v důsledku potlačení jejich produkce estradiolem a progesteronem, které jsou vylučovány rostoucím žlutým tělískem (corpus luteum). V menopauze dochází k útlumu funkce vaječníků a zároveň k poklesu sekrece estradiolu. Důsledkem zeslabení zpětnovazebné inhibice se hladiny FSH a LH významně zvýší. U mužů FSH, LH a testosteron regulují spermatogenezi v semenotvorných tubulech varlat působením na Sertoliho buňky. Vzhledem k mechanismům negativní zpětné vazby, které regulují uvolňování gonadotropinů, jsou zvýšené koncentrace LH a FSH, doprovázené nízkými koncentracemi gonadálních steroidů, známkou gonadální poruchy. U mužů mohou být tyto nálezy známkou primární testikulární poruchy nebo anorchismu. Hladiny FSH mohou být rovněž zvýšené při Klinefelterově syndromu (dysgeneze semenotvorných tubulů) nebo v důsledku selhání Sertoliho buněk. U žen jsou zvýšené hladiny FSH a snížené hladiny gonadálních steroidů pozorovány v menopauze, při předčasném selhání vaječníků a po odstranění vaječníků, zatímco při polycystickém ovariálním syndromu může být podíl LH/FSH zvýšený. Abnormální koncentrace FSH mohou být také známkou poruchy funkce osy hypotalamus-hypofýza. U pohlavně zralých dospělých jedinců může být nedostatek FSH, doprovázený nízkými koncentracemi LH a pohlavních steroidů, známkou panhypopituitarismu, který může být způsoben sníženým uvolňováním GnRH nebo nedostatečnou odpovědí hypofýzy na GnRH. Tyto dvě poruchy lze rozlišit stanovením hladiny FSH v séru po podání GnRH. Užívání orálních kontraceptiv obvykle způsobí pokles hladin gonadotropinů díky negativní zpětné vazbě steroidů, které jsou v nich obsaženy.

Cena vyšetření: 161 Kč

*P - pohlaví (F - ženy, M - muži, U - univerzal)
Věk (T - týden, D - den, M - měsíc)

*PVěk odVěk doNorm. odNorm. doJednotka
F15501,2021,00IU/l
U490,001,80IU/l
F5015021,70153,00IU/l
M151500,7011,10IU/l

<< zpět na seznam