Vyhledávání:

    ÚVOD    O NÁS    KONTAKTY    NOVINKY
 

Jsme zdravotnická laboratoř, nejsme továrna na výsledky. Za každým vzorkem biologického materiálu vidíme člověka a podle toho také jednáme. S profesionálním a lidským přístupem ke každému z Vás.

Ferritin

Molekula ferritinu se skládá z proteinového obalu (molekulová hmotnost 450 000) a jádra ze železa. Ve vysokých koncentracích se vyskytuje v buňkách jater a v jaterních centrech recyklace erytrocytů (RE buňky), slezině a kostní dřeni. V těchto tkáních slouží ferritin jako hlavní zásobárna přebytečného železa v organizmu, chrání před toxickými účinky z nadbytku a udržuje pohotovou rezervu pro  erytropoézu. Ferritin se rovněž nachází v lidské krevní plazmě. Za normálních okolností představuje jeho koncentrace v plazmě uspokojivý ukazatel zásoby železa v krvi. Koncentrace menší než 10 nebo 15 ug/l jsou typické pro nekomplikovanou anémií z nedostatku železa. Při přebytku železa se pravidelně vyskytují hodnoty nad 300 nebo 400 ug/l, přičemž koncentrace na úrovni 1 000 – 5 000 ug/llje obvyká u plně rozvinuté hemochromatózy.

Ferritin sehrává významnou úlohu při určení diagnózy přebytku a nedostatku železa a též při péči a léčby o stavy, které by mohly způsobit nevyvážené množství železa v organizmu. Představuje cennou pomůcku při rozlišení anémie z nedostatku železa od jiných typů anémie a pomáhá odhalovat úbytek zásob železa ještě před nástupem anémie. Toto stanovení je rovněž cenné při screeningu precirhotické hemochromatózy a dalších forem nadbytku železa a k monitoringu pacientů, kteří pravidelně dostávají transfuzi krve nebo podstupují substituční léčbu preparáty železa a proto jim hrozí nebezpečí nahromadění nadbytečných zásob železa.

I když je vyčerpání zásob železa zřejmě jediným stavem spojeným s redukcí množství ferritinu v séru, jeho zvýšení se objevuje nejen v přítomnosti zvýšených zásob železa, ale i v některých dalších situacích včetně jaterních poruch, zánětlivých onemocnění, leukémie, Hodgkinova choroba a některých dalších zhoubných onemocnění. V tomto případě může zvýšené množství ferritinu v séru svědčit o jeho úniku z poškozených jaterních buněk, poruše odstraňování ferritinu z plazmy, syntéze ferritinu nádorovými buňkami nebo rozšíření místa uchovávání železa neúčinnou erytopoézou. Zánět má tendenci zvyšovat množství ferritinu za současného snížení koncentrace železa v séru pomocí stimulace zvýšené tvorby ferritinu v RE buňkách za použití železa, které by jinak bylo uvolněno do transportních proteinů plazmy.

Cena vyšetření: 227 Kč

*P - pohlaví (F - ženy, M - muži, U - univerzal)
Věk (T - týden, D - den, M - měsíc)

*PVěk odVěk doNorm. odNorm. doJednotka
F01505,00148,00µg/l
M015028,00365,00µg/l

<< zpět na seznam