Vyhledávání:

    ÚVOD    O NÁS    KONTAKTY    NOVINKY
 

Jsme zdravotnická laboratoř, nejsme továrna na výsledky. Za každým vzorkem biologického materiálu vidíme člověka a podle toho také jednáme. S profesionálním a lidským přístupem ke každému z Vás.

Fosfor P

Většina fosfátů v plazmě a séru se vyskytuje v anorganické formě (Pi), přibližně 15 % je vázáno na proteiny a zbývající část je v komplexech a volně vázaných formách. Koncentrace fosfátů v séru závisí na dietě a změnách v sekreci hormonů, jako např. PTH. Nitrobuněčný fosfát se obvykle vyskytuje jako organický fosfát. Malá, ale mimořádně důležitá frakce však existuje jako anorganický fosfát. Díky tomu, že je substrátem pro oxidační fosforylaci, se tato frakce účastní reakcí, které souvisejí s generováním metabolické energie. Přibližně 85 % mimobuněčného fosfátu je ve formě Pi jako hydroxyapatit. Hraje proto důležitou roli ve výstavbě struktury kostí. Hypofosfátemie (vyčerpání fosfátu) nastává u hospitalizovaných pacientů relativně běžně a je zjištěna až u 30 % chirurgických pacientů. Hypofosfátemie je způsobena sníženým příjmem nebo vstřebáváním fosfátu (ke kterému dochází například při avitaminóze D, nedostatečném vstřebávání, požívání látek vázajících fosfát a primárním nadbytku hormonu PTH), zvýšeným vylučováním (ke kterému dochází například při sekundárním nadbytku hormonu PTH, po transplantaci ledvin a vyživování vyhladovělých pacientů) nebo redistribucí fosfátu (např. při nitrožilní výživě pacientů, zotavení z diabetické ketoacidózy a respirační alkalózy). Hyperfosfátemie je způsobena zvýšeným příjmem (ke kterému dochází např. při nitrožilní terapii a fosfátových klystýrech), sníženým vylučováním (které se vyskytuje při akutním a chronickém selhání ledvin, nízké hladině hormonu PTH nebo rezistenci na PTH a toxicitě vitamínu D) nebo redistribucí fosfátu, která nastává při lýze nádorů, rabdomyolýze a úžehu.

Hyperfosfatémie může mít následující příčiny:
-hypervitaminóza D (při intoxikaci vitaminem D je zvýšená absorpce ze střeva i zpětná resorpce v tubulech ledvin
-hypoparathyreoidismus – je zvýšená tabulární resorpce fosfátů
-
chronické poškození ledvin – vázne glomerulární filtrace fosfátů
-
fyziologická hyperfosfatémie v době růstu kostí u dětí
-
diabetická ketoacidóza

Hypofosfatémie může nastat například u:
-
hypovitaminózy D (rachitida, osteomalacie, malabsorpční syndrom)
-
hypeparathyreoidismu
-
hyperinsulinismu (inzulin zvyšuje ukládání fosfátů do buněk)
-
bakteriální sepse
-
akutní otravy alkoholem
-
parenterální výživy, nehradí-li se fosfáty

Cena vyšetření: 17 Kč

*P - pohlaví (F - ženy, M - muži, U - univerzal)
Věk (T - týden, D - den, M - měsíc)

*PVěk odVěk doNorm. odNorm. doJednotka
U1T11,452,16mmol/l
U2121,451,78mmol/l
U12151,201,60mmol/l
U15180,851,60mmol/l
U01T1,452,91mmol/l
U121,452,16mmol/l
U181500,811,45mmol/l

<< zpět na seznam