Vyhledávání:

    ÚVOD    O NÁS    KONTAKTY    NOVINKY
 

Jsme zdravotnická laboratoř, nejsme továrna na výsledky. Za každým vzorkem biologického materiálu vidíme člověka a podle toho také jednáme. S profesionálním a lidským přístupem ke každému z Vás.

HE4

HE4 byl detekován ve vysokých hladinách v séru pacientek s karcinomem vaječníků. HE4 detekoval karcinom vaječníků s 67% senzitivitou při 96% specificitě. V následné studii, v níž byla evaluována řada známých biomarkerů karcinomu vaječníků, vykázal HE4 z jednotlivých markerů nejvyšší senzitivitu. V této studii bylo zjištěno, že kombinace HE4 a CA 125 predikuje zhoubné onemocnění lépe než kterýkoli samostatný marker, se senzitivitou 76 % při specificitě 95 %. Pro další zdokonalení evaluace pacientek s tkáňovou hyperplazií v oblasti vaječníků byl za použití kombinace metod ARCHITECT HE4 a ARCHITECT CA 125 II vyvinut algoritmus pro odhad rizika zhoubného onemocnění vaječníků (ROMA - Risk of Ovarian Malignancy Algorithm), který se používá k odhadu rizika epiteliálního karcinomu vaječníků u dané pacientky. Hladinu HE4 nelze použít jako absolutní důkaz přítomnosti nebo nepřítomnosti zhoubného onemocnění a metoda ARCHITECT HE4 by neměla být používána jako screeningový test na zjištění karcinomu.

Cena vyšetření: 495 Kč

*P - pohlaví (F - ženy, M - muži, U - univerzal)
Věk (T - týden, D - den, M - měsíc)

*PVěk odVěk doNorm. odNorm. doJednotka
F1550070pmol/l
F50990140pmol/l

<< zpět na seznam