Vyhledávání:

    ÚVOD    O NÁS    KONTAKTY    NOVINKY
 

Jsme zdravotnická laboratoř, nejsme továrna na výsledky. Za každým vzorkem biologického materiálu vidíme člověka a podle toho také jednáme. S profesionálním a lidským přístupem ke každému z Vás.

HIV 1/2/p24

Syndrom získaného imunodeficitu (AIDS) vyvolávají dva typy viru lidského imunodeficitu, které jsou společně označovány jako HIV. HIV je etiologické agens nemoci AIDS. HIV se přenáší pohlavním stykem, kontaktem s krví a krevními deriváty nebo z infikované matky prenatálně
na její plod či perinatálně na její narozené dítě. Protilátky anti‑HIV jsou téměř vždy detekovány u pacientů s AIDS a u asymptomatických jedinců infikovaných HIV.  Virus lidského imunodeficitu typu 2 (HIV-2) je podobný HIV-1 svou strukturální morfologií, uspořádáním genomu, buněčným tropismem, cytopatogenním účinkem in vitro, způsobem přenosu a schopností vyvolávat AIDS. HIV-2 je však méně patogenní než HIV-1 a infekce HIV-2 se vyznačují delším obdobím latence s pomalejší progresí k onemocnění, nižšími titry virů a nižší rychlostí vertikálního a horizontálního přenosu.
Klíčovým imunogenním proteinem a antigenním cílem pro sérodetekci infekce HIV je virový (HIV) transmembránový protein (TMP). Protilátky proti TMP (anti-TMP) se také vždy objevují mezi prvními protilátkami při sérokonverzi u jedinců infikovaných HIV. Protilátková odpověď anti-TMP zůstává relativně silná v celém průběhu onemocnění, což dokazuje téměř obecná přítomnost protilátek anti-TMP u jedinců jak v asymptomatickém, tak i v symptomatickém stádiu infekce HIV.

Brzy po infikování HIV, ale ještě před sérokonverzí, mohou být ve vzorcích séra nebo plazmy detekovány antigeny HIV. Strukturální protein HIV nejčastěji používaný jako marker antigenémie je core protein p24.
Naše vyšetření zabezpečuje kombinovanou
detekci antigenu HIV p24 ještě před sérokonverzí, čímž se zkracuje sérokonverzní okno a zlepšuje se časná detekce infekce HIV, tak detekci protilátek proti obě typův viru HIV-1 a HIV-2.

Cena vyšetření: 480 Kč

*P - pohlaví (F - ženy, M - muži, U - univerzal)
Věk (T - týden, D - den, M - měsíc)

*PVěk odVěk doNorm. odNorm. doJednotka
U09900,99S/CO

<< zpět na seznam