Vyhledávání:

    ÚVOD    O NÁS    KONTAKTY    NOVINKY
 

Jsme zdravotnická laboratoř, nejsme továrna na výsledky. Za každým vzorkem biologického materiálu vidíme člověka a podle toho také jednáme. S profesionálním a lidským přístupem ke každému z Vás.

Homocystein celkový

Homocystein (HCY) je aminokyselina obsahující thiolovou skupinu vznikající při nitrobuněčné demethylaci methioninu. Homocystein se dostává do plazmy, kde cirkuluje, většinou ve své oxidované formě - navázaný na plazmatické proteiny jako protein-HCY, smíšený disulfid s albuminem. Přítomna jsou i menší množství redukovaného homocysteinu a disulfidu homocystinu (HCY-SS-HCY). Celkový homocystein (tHCY) představuje součet všech forem homocysteinu, které se vyskytují v séru nebo v plazmě (volný plus vázaný na proteiny). Homocystein je metabolizován na cystein nebo methionin. Na cystein se homocystein ireverzibilně katabolizuje transsulfurační cestou, která je závislá na vitaminu B6. Většina homocysteinu je remethylována na methionin, a to hlavně působením enzymu methioninsyntázy, který je závislý na folátu a kobalaminu. Pokud jsou tyto reakce narušeny, homocystein se akumuluje a vylučuje do krve. Poškození metabolismu homocysteinu má za následek hyperhomocysteinémii  nebo homocystinurii. Hyperhomocysteinémie bývá způsobena nutričním deficitem a genetickými vadami. Většina (dvě třetiny) případů zvýšení homocysteinu u běžné populace je způsobena nedostatkem kyseliny listové, vitaminu B6 a vitaminu B12. Výrazně zvýšené koncentrace celkového homocysteinu bývají zjištěny u jedinců s homocystinurií - vzácně se vyskytující geneticky podmíněnou poruchou enzymů zapojených do metabolismu homocysteinu. U pacientů s homocystinurií se vyskytuje mentální retardace, časná arterioskleróza a arteriální a venózní tromboembólie. Vyskytují se i jiné, méně závažné genetické defekty, které mohou vést k mírně zvýšeným hladinám celkového homocysteinu. Homocystein je důležitým markerem stanovení kardiovaskulárního rizika. U prokázaných onemocnění koronárních artérií se homocystein ukázal jako silný nezávislý marker pozdějšího úmrtí v důsledku této choroby. Zvýšené hladiny homocysteinu jsou nezávisle spojeny se zvýšenou mortalitou na kardiovaskulární onemocnění. U pacientů se středním rizikem jsou zvýšené hladiny homocysteinu asociovány s mírou kalcifikace koronárních artérií. Zvýšené hladiny homocysteinu u těchto pacientů jsou nezávislé na rizikových faktorech onemocnění věnčitých tepen.
Morbidita a mortalita na arteriosklerotické kardiovaskulární onemocnění je u pacientů s chronickým onemocněním ledvin vysoká. V krvi těchto pacientů je často pozorována zvýšená koncentrace celkového homocysteinu. I když mohou trpět nedostatkem některého z vitaminů zapojených do metabolismu homocysteinu, zvýšené hladiny celkového homocysteinu jsou způsobeny hlavně špatnou funkcí ledvin při odstraňování homocysteinu z krve. Studie také identifikovaly zvýšený homocystein jako silný nezávislý rizikový faktor pro vznik různých forem demence, včetně Alzheimerovy choroby. Podle studie zahrnující 1 092 jedinců z framinghamské skupiny hladiny homocysteinu v plazmě > 14 μmol/l zdvojnásobily riziko Alzheimerovy choroby.

Hladiny tHCY jsou v plazmě u těhotných žen nižší než u žen, které těhotné nejsou (střední hodnota tHCY je přibližně 5-6 μmol/l, hodnoty > 10 μmol/l jsou zjištěny zřídka).
Zvýšený tHCY je asociován se zvýšeným rizikem komplikací v těhotenství (preeklampsie, rekurentní spontánní potrat, předčasný porod, nízká porodní hmotnost a předčasné odloučení nebo infarkt placenty). Těhotenská hyperhomocysteinémie je spojena s novorozeneckými defekty, jako jsou defekty neurální trubice, orofaciální rozštěpy, koňská noha a Downův syndrom.

Cena vyšetření: 482 Kč

*P - pohlaví (F - ženy, M - muži, U - univerzal)
Věk (T - týden, D - den, M - měsíc)

*PVěk odVěk doNorm. odNorm. doJednotka
M151505,516,2µmol/l
F151504,413,6µmol/l

<< zpět na seznam