Vyhledávání:

    ÚVOD    O NÁS    KONTAKTY    NOVINKY
 

Jsme zdravotnická laboratoř, nejsme továrna na výsledky. Za každým vzorkem biologického materiálu vidíme člověka a podle toho také jednáme. S profesionálním a lidským přístupem ke každému z Vás.

Kreatinin

Kreatinin je metabolický produkt kreatinu a fosfokreatinu, které se oba vyskytují téměř výhradně ve svalech. Produkce kreatininu je tudíž úměrná množství svalové hmoty a ze dne na den mírně kolísá. Měření kreatininu se používají při diagnóze a ošetření renálního onemocnění a osvědčila se jako užitečná při vyšetření glomerulární funkce ledvin a při monitoraci dialýzy. Hladina kreatininu v séru však není citlivá na rané poškození ledvin a během léčby selhání ledvin reaguje na hemodialýzu pomaleji než močovinový dusík v krvi (BUN). Hladina kreatininu i močovinového dusíku v séru se používá k rozlišení prerenální a postrenální (obstrukční) azotémie. Zvýšení hladiny močoviny v séru bez současného zvýšení hladiny kreatininu v séru je klíčové pro určení prerenální azotémie. U postrenálních stavů, kde je přítomna obstrukce průtoku moči, jako například zhoubný nádor,  nefrolitiáza a prostatitida, budou zvýšené hodnoty kreatininu i močoviny v plazmě. V těchto případech je nárůst nepoměrně vyšší u močovinového dusíku v krvi (BUN), z důvodu zvýšené zpětné difúze močoviny. Hladina sérového kreatininu kolísá podle věku, váhy, rasy a pohlaví pacienta. Je někdy nízká u pacientů s relativně malou svalovou hmotou, u kachektických pacientů, u pacientů starších a po amputaci. Hladina sérového kreatininu, která je obvykle považovaná za fyziologickou, nevylučuje poškození renální funkce ledvin.

Snížení S_KREA:

úbytek svalové hmoty (atrofie svalstva, dlouhodobá imobilizace) v pozdním stádiu těhotenství může být známkou začínající toxemie

Zvýšení S_KREA:

snížené vylučování ledvinou (ledvinové selhání, uzávěr tepen a žil, vrozené anomálie močového ústrojí, infekce, obstrukce močového ústrojí, kaménky) prerenální příčiny (těžká srdeční nedostatečnost, šokové stavy) zvýšená produkce kreatininu (gigantimus, akromegalie, polytraumata, poškození svalů při operacích)

Ke snižování glomerulární filtrace dochází při snížené funkci ledvin

Cena vyšetření: 17 Kč

*P - pohlaví (F - ženy, M - muži, U - univerzal)
Věk (T - týden, D - den, M - měsíc)

*PVěk odVěk doNorm. odNorm. doJednotka
U1M118,0035,00µmol/l
F1815042,0080,00µmol/l
M1815049,0097,00µmol/l
U11818,0062,00µmol/l
U1T1M27,0062,00µmol/l
U01T53,0097,00µmol/l

<< zpět na seznam