Vyhledávání:

    ÚVOD    O NÁS    KONTAKTY    NOVINKY
 

Jsme zdravotnická laboratoř, nejsme továrna na výsledky. Za každým vzorkem biologického materiálu vidíme člověka a podle toho také jednáme. S profesionálním a lidským přístupem ke každému z Vás.

Kyselina močová

Kyselina močová je hlavní produkt katabolismu purinů u lidí. Většina kyseliny močové je vytvářena v játrech a je vylučována ledvinami. Hladina kyseliny močové v těle je určena rovnováhou mezi syntézou a eliminací. Hyperurikémie se dělí na primární a sekundární, v závislosti na tom, zda je příčinou nadměrná produkce nebo snížená eliminace. Primární hyperurikémie se také označuje jako idiopatická nebo rodinná forma. U většiny postižených odpovídá za zvýšení hladin kyseliny močové snížená tubulární sekrece. Přibližně 1 % pacientů s primární hyperurikémií má enzymatický defekt v metabolismu purinů, který způsobuje nadměrnou produkci kyseliny močové. Primární  hyperurikémie souvisí s dnou, Lesch-Nyhanovým syndromem, Kelley Seegmillerovým syndromem a zvýšenou aktivitou fosforibosylpyrofosfát syntázy. Sekundární hyperurikémie může být způsobena zvýšeným příjmem purinů v potravě, který souvisí se zvýšeným vylučováním kyseliny močové v moči. Sekundární hyperurikémie souvisí s mnoha stavy, včetně ledvinové nedostatečnosti, myeloproliferativních nemocí, hemolytických nemocí, lupénky, polycytemie, poruchy ukládání glykogenu typu I, nadměrné spotřeby alkoholu, otravy olovem, dietou bohatou na puriny, hladovění, strádání hladem a chemoterapie. Hypourikémie může nastat v důsledku snížené produkce kyseliny močové, k čemuž dochází například při dědičné xantinurii, dědičné nedostatečnosti  purinnukleosid- fosforylázy a léčbě allopurinolem. Příčinou hypourikémie může být také zvýšené vylučování kyseliny močové ledvinami, ke kterému může dojít u zhoubných nemocí, AIDS, Fanconiovu syndromu, diabetes mellitus, těžkých popáleninách a hypereosinofilním syndromu. Hypourikémie může také nastat v důsledku léčby urikosurickými reagenciemi a požití kontrastních rentgenových médií. Kvantifikace vylučování kyseliny močové močí může pomoci při výběru vhodné léčby hyperurikémie. Může poskytnout indikaci, zda má být pacient léčen urikosurickými léky kvůli zvýšení vylučování ledvinami, nebo allopurinolem potlačujícím syntézu purinů.

Příčiny snížení (hypourikémie):

·         nízkopurinová dieta,

·         podávání léků snižujících tvorbu nebo zvyšujících eliminaci urátu,

·         analytická interference,

·         renální tubulární detekt,

·         xantiurie (vrozená porucha s deficitem xantinoxidázy),

·         další.

Příčiny zvýšení (hyperurikémie):

·         dieta s vysokým obsahem purinů,

·         dna (včetně hereditárního Leshova-Nyhamova syndromu)

·         destrukce tkání spojená s destrukcí buněčných jader (tumory, radioterapie, chemoterapie),

·         porucha vylučování (renální selhání nebo látky způsobující poruchu eliminace – např. alkohol),

·         endokrinní poruchy (poruchy štítné žlázy, příštítných tělísek, nefrogenní diabetes insipidus a další),

·         preeklampsie a eklampsie,

·         otrava olovem,

Následkem déletrvající hyperurikémie jsou poruchy kloubní (dnavá artritida), urolitiáza a postižení ledvin (dnavá ledvina).

Cena vyšetření: 22 Kč

*P - pohlaví (F - ženy, M - muži, U - univerzal)
Věk (T - týden, D - den, M - měsíc)

*PVěk odVěk doNorm. odNorm. doJednotka
U01140,00340,00µmol/l
U115120,00360,00µmol/l
F15150150,00350,00µmol/l
M15150210,00420,00µmol/l

<< zpět na seznam