Vyhledávání:

    ÚVOD    O NÁS    KONTAKTY    NOVINKY
 

Jsme zdravotnická laboratoř, nejsme továrna na výsledky. Za každým vzorkem biologického materiálu vidíme člověka a podle toho také jednáme. S profesionálním a lidským přístupem ke každému z Vás.

Transferin

Transferin je základní plazmatický protein umožňující transport železa.  Relativní molekulová hmotnost je 79600 daltonů. Transferin má dvě vazebná místa pro železo, která zajišťují silnou vazbu při fyziologickém pH (1 mol transferinu váže 2 mol Fe), ale schopnost vazby se při poklesu pH oslabuje.
Transferin je převážně, ale nikoli výhradně, syntetizován v játrech. Měření hladin transferinu je užitečné při diferenciální diagnóze anémie. Hladina vzrůstá při anémii způsobené nedostatkem železa. Při vrozené atransferinémii je velmi nízká hladina transferinu doprovázena přebytkem železa a závažnou hypochromní anémií, která je rezistentní na léčbu železem. Vysoké hladiny transferinu se vyskytují v těhotenství a při podávání estrogenů. Hladina se snižuje při stavech, které souvisejí se zvýšenou ztrátou proteinů, jako je např. nefrotický syndrom, stavy proteinové nedostatečnosti a chronická nemoc jater. Transferin je negativní reaktant akutní fáze. Jeho hladina se snižuje při zánětlivých stavech nebo výskytu zhoubných nádorů. Transferin se společně s železem často používá k výpočtu saturace transferinu.
Za normálního stavu je TRF nasycen železem z 30% a v případech nedostatku železa je saturace TRF citlivým indikátorem funkční deplece železa. Navázané Fe TRF transportuje  hlavně do kostní dřeně (kde se Fe využije pro tvorbu hemu), nebo se skladuje jako ferritin. Nízká hladina ferritinu indikuje nedostatečné zásoby Fe v organismu.
Biologický poločas transferinu je 8-12 dní. Degradace probíhá pravděpodobně v játrech.

Zvýšené hodnoty koncentrace transferinu v séru
Hypochromní anémie z nedostatku železa
Akutní hepatitida
Aktivní jaterní cirhóza
Zvýšený rozpad erytrocytů
Při nadměrném přívodu železa (opakované transfúze, parenterální podávání)
Při nadměrném požívání alkoholu
Snížené hodnoty koncentrace transferinu v séru
Reakce akutní fáze
Hepatopatie
Těžká proteinová malnutrice (TRF reaguje citlivěji než albumin)
Nefrotický syndrom
Anemie u chronických infekcí a nádorových onemocnění
Hemolytická anemie

Hodnota transferinu se využívá pro výpočet vazebné kapacity železa FeVK,
FeVK(umol/l) = S_TRF (g/l) x 25,2

Cena vyšetření: 165 Kč

*P - pohlaví (F - ženy, M - muži, U - univerzal)
Věk (T - týden, D - den, M - měsíc)

*PVěk odVěk doNorm. odNorm. doJednotka
U01502,003,60g/l

<< zpět na seznam