Vyhledávání:

    ÚVOD    O NÁS    KONTAKTY    NOVINKY
 

Jsme zdravotnická laboratoř, nejsme továrna na výsledky. Za každým vzorkem biologického materiálu vidíme člověka a podle toho také jednáme. S profesionálním a lidským přístupem ke každému z Vás.

Vápník Ca

Měření koncentrace vápníku se používá při diagnóze a léčbě choroby příštítných tělísek, řady kostních onemocnění, chronického onemocnění ledvin, tvorby močových kamenů (urolitiáza) a tetanie (občasné svalové stahy nebo křeče). Celkové množství sérového vápníku se skládá ze tří částí: volný nebo ionizovaný vápník (50%); vápník vázaný na bílkoviny, jehož většina se váže na albumin a jen malé množství se váže na globuliny (45%); komplexně vázaný vápník, zejména na fosforečnan, citrát a bikarbonát (5%). Ionizovaný vápník je fyziologicky nejdůležitější, avšak je obtížné ho přímo zjistit při kvantitativním rozboru. Množství ionizovaného vápníku se odhaduje z celkového množství vápníku při znalosti obsahu proteinu a pH krve, které hladinu ionizovaného vápníku značně ovlivňují. Například se používá vzorec: iCa = 878 x S_Ca / S_Alb x 15,384 + 1053) Tento výpočet ovšem nerespektuje změny pH, které mohou koncentraci ionizovaného vápníku ovlivnit. Je proto nespolehlivý v situacích s výraznou acidémií nebo alkalémií. Ionty vápníku jsou důležité při přenosu nervových impulsů jako kofaktor v různých enzymatických reakcích, při udržování normální kontraktility svalů a v procesu koagulace. Podstatný úbytek koncentrace iontů vápníku vede k svalové tetanii. Vyšší koncentrace iontů kalcia než obvyklá vytváří sníženou neuromuskulární dráždivost a svalovou slabost spolu s dalšími složitějšími symptomy.

Hyperkalcémie se projeví polyurií, polydipsií, somnolencí, adynamií, zácpou, zvracením a posléze až poruchou ledvin.
Zvýšená koncentrace Ca nastává například při:
-
hyperparathyreóze
-
zvýšené mobilizaci kostního vápníku (metastazující nádory, leukémie, myelom)
-předávkování
vitaminem D
-
podávání thiazidových diuretik
-
hypofunkci nadledvin (Addisonova choroba)
-
sarkoidóze
-
dlouhotrvající respirační alkalóze
-
Pagetově chorobě
-
akromegalii
-
akutní kostní atrofii

Hypokalcémie může vést ke křečím (tetanie).
K nejčastějším příčinám snížené koncentrace Ca patří například:
-
hypovitaminóza D (nedostatečný přívod)
-
chronické selhání ledvin
-
hypoparathyreóza
-
nedostatek Ca v potravě
-
snížená absorpce Ca v GIT
-
těhotenství  a laktace
-
alkalémie (klesá ionizovaný podíl)
-
hypomagnezémie
-
akutní pankreatitida
-
hypoalbuminémie
-
větší počet krevních transfúzí
-
růst
-
resekce tenkého střeva

Cena vyšetření: 19 Kč

*P - pohlaví (F - ženy, M - muži, U - univerzal)
Věk (T - týden, D - den, M - měsíc)

*PVěk odVěk doNorm. odNorm. doJednotka
U2T152,202,70mmol/l
U151502,202,65mmol/l
U01T1,902,60mmol/l
U1T2T2,102,90mmol/l

<< zpět na seznam