Vyhledávání:

    ÚVOD    O NÁS    KONTAKTY    NOVINKY
 

Jsme zdravotnická laboratoř, nejsme továrna na výsledky. Za každým vzorkem biologického materiálu vidíme člověka a podle toho také jednáme. S profesionálním a lidským přístupem ke každému z Vás.

Železo Fe

Železo je jedním z nejdůležitějších prvků v organismu, účastní se mnoha nezbytných tělesných procesů od buněčného oxidativního metabolismu až po přenos a doručování kyslíku buňkám. Je složkou chromoproteinů hemoglobinu a myoglobinu přenášejících kyslík a také různých enzymů, jako je například cytochrom oxidáza a peroxidázy. Zbývající železo v těle je přítomno ve flavoproteinech, železo-sirných proteinech a také ve skladovacím feritinu a transportním transferinu. Měření koncentrace železa v séru v zásadě určuje koncentraci železitých iontů vázaných na sérový transferin a nezahrnuje železo obsažené v séru jako volný hemoglobin.

Koncentrace železa v séru se snižuje u mnoha, ale nikoli všech, pacientů s anémií způsobenou nedostatkem železa, při akutních nebo chronických zánětlivých stavech, jako je akutní infekce, imunizace a infarkt myokardu, při akutním nebo nedávném krvácení, zhoubných nádorech, kwashiorkoru, pozdním těhotenství, menstruaci a nefróze. Koncentrace železa v séru výrazně klesají u pacientů, kteří začínají reagovat na specifickou terapii anémií z jiných příčin, například při léčbě perniciózní anémie pomocí vitamínu B12. Nadprůměrné koncentrace železa v séru se objevují u nemocí z přebytku železa, jako je hemochromatóza, a při akutních otravách železem po orálním nebo mimostřevním podání. Hladiny železa se také mohou zvýšit při akutní hepatitidě, otravě olovem, akutní leukémii, talasemii nebo orální antikoncepci.

Cena vyšetření: 19 Kč

*P - pohlaví (F - ženy, M - muži, U - univerzal)
Věk (T - týden, D - den, M - měsíc)

*PVěk odVěk doNorm. odNorm. doJednotka
U10M109,0022,00µmol/l
U1M10M4,0028,00µmol/l
F1015010,7032,20µmol/l
M1015012,5032,20µmol/l
U01M9,0036,00µmol/l

<< zpět na seznam